Очекуваме професионален пристап од страна на..

ОЧЕКУВАМЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИСТАП ОД СТРАНА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ

20 Декември 2017

Врз база на изработени и поднесени иницијативи за одговорност на судии од страна на Здружение Зелена Лупа, Советот за утврдување на факти започнува постапка со предлог за разрешување на судии, пред Судски совет на РМ.

Очекуваме професионален пристап од страна на Судскиот совет на РМ