Одржана втората седница на експертскиот совет

ОДРЖАНА ВТОРАТА СЕДНИЦА НА ЕКСПЕРТСКИОТ СОВЕТ

27 Јули 2017

Денес на 27.07.2017 беше одржана втората седница на експертскиот совет и ги земаа на разгледување следниве случаеви:

1) Панева Ленче од Штип со случај Имот
2) Исмаил Исауфи од Тетово со случај Криминал
3) Александар Николчев од Велес со случај Отпад
4) Ѓоко Христовски од Крушево со случај Транспорт
5) Дејан Ѓурчиновски од Скопје во врска со случај Старателство
6) Љупчо Јованов,Далибор Пешев,Антонија Милева од Штип со случај Концесија
7) Мурат Бобевски од Гостивар во врска со случај за убиство
8) Јетмир Исмали од Скопје случај ПМФ
9) Рефет Бекташи од Гостивар случај Чека
10) Игор Атанасовски од Скопје случај Извршител
11) Јанче Столевски од Скопје во врска со случајот Мачење
12) Константин Атанасовски од Скопје во врска со случајот за Деменција
13) Есат Сејду од Куманово случај За дрога и Наркотици
14) Гоце Андреески од Скопје случај Ариел
15) Мартин Павловски од Скопје случај Нарушување Ред и мир
16) Влатко Ефтимов од Куманово случај Тепање
17) Димитар Георгиев случај Турново
18) Лидија Јанческа од Тетово случај Губење на Работно место
19) Ирфан Џемаили од Тетово случај Губење на работно место
20) Константит Атанасовски од Скопје Случај Парцели
21) Васко Ефтимов од Куманово случај Тепање
22) Радмила Здравковска од Пробиштип и нејзините случаеви.