Здружение на граѓани ЗЕЛЕНА ЛУПА - Скопје

Мисија, визија и главните програми на организацијата
Зелена Лупа е граѓанска асоцијација која се залага за владеење на правото, интегритет и функционалност на институциите и во борбата против корупцијата. Нашата визија е дека Република Северна Македонија може да биде пристојно место за живеење, каде што секој граѓанин на оваа земја ќе се чувствува фер и без дискриминација по било која основа. Земја со силни и независни институции кои ќе работат според законот, неселективно и фер. Без оглед на тоа која институција, секој граѓанин го има истиот третман, клиентелизмот и корупцијата треба да се сведат на минимум.
Главните стратешки цели на Здружението се:
1. Да се подобри ефикасноста и ефективноста на судството во Македонија
2. Придонес кон независен правосуден систем во Македонија
3. Подобрување на капацитетите и интегритетот на истражните институции во Македонија
4. Следење на условниот закон и поддршка на ресоцијализација преку социјално претприемништво
5. Активен придонес во борбата против корупцијата и организираниот криминал

Здружението Зелена Лупа работи преку спроведување на детални истражувања, анализи и подготовка на предложените решенија и нивна промоција во јавноста. Покрај тоа, ние ги подржуваме и активностите за поддршка кои водат кон благосостојба на затворените луѓе, особено оние што беа жртви на центарот на политичката моќ. Можеме да кажеме дека нашата главна активност е токму правилното спроведување на законите и почитувањето на владеењето на правото. Овој проект е поврзан со имплементацијата на нашата четврта стратешка цел

ОРГАНИЗАЦИЈА


Одговорности на проектниот персонал вклучени во проекти

Координатор на проектот: Го координира спроведувањето на проектните активности.
Проектен асистент: Помага во спроведувањето на проектните активности
Финансиски менаџер: Се грижи за одржување на финансиски активности и потврда за извештаите.
Клучни правни експерти: Се грижат за сите правни прашања и анализи.


Волонтери -Сите членови на собранието и управниот одбор кои не се платени во реализацијата на проектот, работат како волонтери во здружението и истите се експерти во повејќе области. Во здружението често се нудат за работа како волонтери и граѓани од целните групи ,адвокати и експерти од повеќе области како и студенти и други млади лица.

  • ИСТРАЖУВАЊЕ99%
  • АНАЛИЗИ95%
  • РАЗВОЈ90%
Претходно спроведени проекти

Здружението Зелена лупа го започна проектот – Ајде да спасиме судбини, финансиран од програмата на цивика мобилитас, а се однесуваше на намалување на степенот на мерката притвор. Во рамки на акцијата се поднеоа 20 барања за замена на мерката притвор со друга алтернативна мерка, беа реализирани 3 пресконференции и еден настан. Како резултат од овој проект се намали бројката на притворени лица од 268 ( во јули 2016) на 187 лица (во октомври 2016).

..прочитај повеќе
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Катарина Бабулова

Васко Тодоровски

 

ИСПРАТИ ПОРАКА