ЗА НАС

Здружение за истражување, анализи и развој ЗЕЛЕНА ЛУПА Скопје

Нашата визија е дека Република Северна Македонија може да биде пристојно место за живеење, за секој граѓанин на оваа земја, без разлика на неговата национална, верска, политичка, родова, сексуална, социјална или било кој вид на припадност. Владеењето на правото ќе биде на степен кој гарантира правда и правичност за секого, дискриминацијата ќе биде сведена на нула, со што ќе се смени вредносниот систем до степен – НИТУ ЕДЕН ГРАЃАНИН ДА НЕМА ПОТРЕБА ИЛИ МОТИВ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЗАРАДИ ОСТВАРУВАЊЕ НА НЕКОЕ СВОЕ ПРАВО. Можеме да изградиме општество за сите, во кое што никој нема да има потреба од било каква привилегија која во моментов се бара преку членување во политички партии. Република Северна Македонија да биде држава во која што ќе владее неселективна правда, во која што законите ќе се почитуваат максимално, а криминалот и корупцијата ќе бидат неисплатливи. Нашата визија е државата да стане членка на НАТО и ЕУ, граѓаните да се занимаваат со теми поврзани со секојдневната работа која што им носи благосостојба, разговараат за култура и спорт, а не ги интересира политика и не ги знаат политичарите, затоа што би немале потреба и интерес од нив.

Придонес во намалување на степенот на неправди, придонес кон намалување на непотизмот и непрофесионалноста во државната администрација со посебен акцент на областа правосудство, владеење на правото и институциите кои што се занимаваат со борба против корупција. Придонес во степенот на професионализација и зајакнување на интегритетот на институциите кои што се дел од правосудниот систем и владеење на правото. Преку граѓански активизам и комуникација со граѓани претставници од целните групи кои што имаат проблеми или се чувствуваат обесправени од работата на определени инстититуции, со воспоставување на стратешки соработки и партнерства со институциите да се подобри степенот на ефикасност и ефективност кај институциите, поради зголемување на степенот на квалитет во работата на институциите од една страна, како и зголемување на степенот на доверба и задоволство кај граѓаните. Интезивна соработка со граѓаните, граѓански здруженија и државни институции да се даде максимален придонес за граѓаните да почнат да ги разбираат и ценат демократските вредности што ги нуди ЕУ, бидејќи без тоа ниту со пад на диктатура и заробена држава нема да може да се создаде вистинска и трајна демократија и правна држава.

Цел и задачи на Здружението ЗЕЛЕНА ЛУПА Скопје

 1. Владеење на правото и развој на демократијата во Република Северна Македонја
 2. Развој на системот за пробација на национално и локално ниво
 3. Борба против тортура и корупцијата во затворите и придонес во исполнувањето на меѓународните препораки и стандарди во оваа област
 4. Мониторинг на судството и обвинителството
 5. Подобрување на транспарентноста на државните институции
 6. Зголемување на свеста и одговорноста кон општеството на државните институции
 7. Утврдување на сомненија за одговорност на судии и обвинители и поднесување на иницијативи до надлежните органи
 8. Унапредување на институтот судење во разумен рок во согласност со меѓународното конвенции и исполнување на препораките од ЕУ во оваа област
 9. Зајакнување на еколошката свест на национално и локално ниво
 1. Мониторирање на работењето на институциите, анализи, лоцирање на неправилностите и нивно објавување во јавноста.
 2. Изготвување на анализи, изработка на проекти, спроведување на длабински истражувања поврзани со работата на државните институции.
 3. Учество во проекти поврзани со екологијата на државно ниво.
 4. Изработка на анализи за еколошките состојби во државата.
 5. Учество во заеднички проекти за подобрување на екологијата со централните и локалните власти.

Одговорности на проектниот персонал вклучени во проекти

Го координира спроведувањето на проектните активности

Помага во спроведувањето на проектните активности

Се грижи за одржување на финансиски активности и потврда за извештаите

Се грижат за сите правни прашања и анализи

Сите членови на собранието и управниот одбор кои не се платени во реализацијата на проектот, работат како волонтери во здружението и истите се експерти во повејќе области. Во здружението често се нудат за работа како волонтери и граѓани од целните групи ,адвокати и експерти од повеќе области како и студенти и други млади лица

Координатор на проектот

Го координира спроведувањето на проектните активности

Проектен асистент

Помага во спроведувањето на проектните активности

Финансиски менаџер

Се грижи за одржување на финансиски активности и потврда за извештаите

Клучни правни експерти

Се грижат за сите правни прашања и анализи

Волонтери

Сите членови на собранието и управниот одбор кои не се платени во реализацијата на проектот, работат како волонтери во здружението и истите се експерти во повејќе области. Во здружението често се нудат за работа како волонтери и граѓани од целните групи ,адвокати и експерти од повеќе области како и студенти и други млади лица

Стратешки план на Здружение на граѓани Зелена Лупа периодот 2020-2023 година